Hvilken type areal jobber du med? *
Hvor mange areal leier du ut i løpet av et år? *
Velg det svaret som passer best - vi skjønner at det kan variere fra år til år